?

Log in

No account? Create an account
 
 
10 October 2018 @ 11:25 am
Сильно  

 
 
 
romashkenromashken on October 10th, 2018 05:17 am (UTC)
бляяя)))
Андрюха-Баюнandrew1488 on October 10th, 2018 05:26 am (UTC)

Дык

valentenvalenten on October 10th, 2018 08:05 am (UTC)
Или "не летайте рядом с домом семейки Адамсов" 8)
Vitaly Velichko: pic#112501574Vitaly Velichko on October 10th, 2018 08:22 am (UTC)
ПВО - сами не летают и другим не дают.