?

Log in

No account? Create an account
 
 
28 October 2017 @ 09:42 am
Мощно  

 
 
 
korabelny_kotkorabelny_kot on October 27th, 2017 09:46 pm (UTC)
Руслан насилует Людмилу...
Андрюха-Баюнandrew1488 on October 27th, 2017 09:55 pm (UTC)
гы
korabelny_kotkorabelny_kot on October 27th, 2017 09:58 pm (UTC)
Людмила громко проклинает
всех Черноморов до него ))

Edited at 2017-10-27 09:58 pm (UTC)
Андрюха-Баюнandrew1488 on October 28th, 2017 12:48 am (UTC)

Богатыри и с Черномором
Против Руслана-все говно